Fundament

De principes die het fundament vormen voor mijn aanpak:
Alles is met elkaar verbonden. Naast de verbinding met zichzelf is de mens verbonden met anderen, met groepen, culturen, samenlevingen, en het grotere geheel. Daar waar een verbinding hapert of is geblokkeerd, is dat merkbaar: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Alles is er al. Bij iedereen is alles al aanwezig om zinvol, vrij en gelukkig te leven. We zijn alleen niet altijd in verbinding met de bronnen die dit mogelijk maken. Het lichaam is een fenomenale ingang om weer in contact te komen met de eigen wijsheid en de eigen levenskracht.

Aanraking doet herinneren. De mens is een fascinerend wezen. Iedereen heeft een belofte in zich, die zich in het leven ontvouwt. Maar velen sluiten zich als bescherming tegen pijn of verdriet, waardoor ontvouwing stagneert. Via aanraking in veiligheid en vertrouwen herinneren mensen zich weer wie ze werkelijk zijn en openen ze zich voor het leven.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.