Orthomoleculaire geneeskunde volgens de klinische psycho-, neuro-, immunologie

In mijn praktijk heb ik veel te maken met mensen met stressklachten. Stress ontstaat door chronische overbelasting, psychisch en/of fysiek. Biochemische en fysiologische processen raken uit balans, waardoor een veelheid aan klachten ontstaat. Via de klinische psycho-neuro-immunologie kunnen deze complexe processen op subtiele wijze weer in balans gebracht worden. Dit doe ik onder meer met ortholomoleculaire middelen, zoals kruiden en supplementen.

De kPNl gaat er vanuit dat processen niet lineair zijn. Alle cellen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Elk mens bestaat dus uit een netwerk van systemen, en elk mens op zich maakt weer deel uit van een weer groter sociaal netwerk.

Tijdens een behandeling worden alle mogelijke factoren meegenomen: voeding, jeugd, opvoeding, gezondheid ouders, de mate van liefde en aandacht in het leven en de plek in het familiesysteem. Samen met de cliënt onderzoek ik de samenhang van deze facetten en de gevolgen voor de gezondheid. Als dat helder wordt kan er ook gekeken worden naar wat nodig is voor herstel.

Terug naar therapievormen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.