Vrije zelfexpressie

Wie heeft het geluk dat hij of zij vanaf de geboorte in vrijheid helemaal zichzelf heeft kunnen zijn… Veel mensen hebben niet geleerd om expressie te geven aan wie ze in wezen zijn en aan wat ze werkelijk voelen. Van jongs af aan Ieren de meesten hoe het ‘hoort’, om niet lastig te zijn en passen ze zich aan hun sociale omgeving aan. Langzaam verdwijnt de authentieke persoonlijkheid uit angst voor afwijzing en pijn. Via vrije zelfexpressie wordt uiting gegeven aan wat diep van binnen altijd is blijven leven. Binnen en buiten worden weer congruent. Stemwerk is een belangrijk hulpmiddel. De angst om zich uitte spreken zit bij velen diep. Door zichzelf te laten horen en zich te uiten, wordt de eigen plek weer ingenomen. Daarmee groeit het vertrouwen in zichzelf en het leven.

Terug naar therapievormen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.